თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
mystique
noun
/mɪʹsti:k/

1) რაც მისტიკურ / უჩვეულო ელფერს ანიჭებს ვინმეს ან რაიმეს;

2) იდუმალება; მისტიკურობის / იდუმალების ატმოსფერო (რითაც ვინმე ან რაიმეა მოცული).