თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
nab
verb
/næb/

(სასაუბრო)

1 დაპატიმრება (დააპატიმრებს), დაკავება, დაჭერა; დანაშაულზე წასწრება; the police nabbed him პოლიციამ იგი შეიპყრო;

2 რაიმეს ხელში ჩაგდება (ჩაიგდებს), მითვისება; მოპარვა; who's nabbed my drink? ვინ ამაცალა სასმელი? he nabbed the chance შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვა; to nab smb a seat ვინმესთვის ადგილის დაკავება.