თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
nag¹
verb
/næg/

(ხშ. at)

1 ვინმეს ჩაციება (ჩააცივდება), გადაკიდება; ვინმესთვის გულის გაწყალება; she nagged (at) him all day long მთელი დღე ებუზღუნებოდა / საყვედურობდა; the kids are always nagging me to get new toys ბავშვები ახალი სათამაშოების ყიდვის თხოვნით სულს მხდიან;

2 გაუთავებელად შეწუხება (შეაწუხებს) / ტკივილის მიყენება; გატანჯვა; ღრღნა; his conscience nagged (at) him სინდისი ქენჯნიდა; nagged by doubts ეჭვებით გატანჯული; nagging headache აუტანელი თავის ტკივილი.