თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
nail II
verb
/neɪl/

ლურსმნ(ებ)ის ჩაჭედება (ჩააჭედებს); ლურსმნ(ებ)ით მიჭედება, მიკვრა; მილურსმვა; to nail the sign to the post ბოძზე განცხადების გაკვრა; to be nailed firmly ʘ მაგრად / მყარად არის მიჭედებული;

to nail down 1) მაგრად დაჭედება (დააჭედებს), ზედ დაკვრა (თავსახურისა და ა.შ.); to nail down a chest ყუთზე თავსახურის დაჭედება; ყუთის დაჭედვა; 2) ვინმეს გამოტეხა (გამოტეხს), ვინმესთვის საკუთარი ზრახვების და ა.შ. აღიარებინება; I couldn't nail her down to an exact date ზუსტი თარიღი ვერაფრით ვერ ვათქმევინე; 3) რაიმეს განმტკიცება (განამტკიცებს); რაიმეზე შეთანხმება / საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება (განსაკ. ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ).