თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
name II
verb
/neɪm/

1 სახელის დარქმევა (დაარქმევს), სახელის წოდება, შერქმევა; they named their son John ვაჟიშვილს ჯონი დაარქვეს; to name smb, smth after / (ამერიკული) for / smb ვინმესთვის, რაიმესთვის სახელის ვინმეს პატივსაცემად დარქმევა; the college is named for George Washington კოლეჯი ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობისაა;

2 დასახელება (დაასახელებს); ჩამოთვლა; to name the States of the US აშშ- შტატების დასახელება / ჩამოთვლა;

3 ზუსტად დასახელება (დაასახელებს), განსაზღვრა (დროისა, ფასისა და ა.შ.); to name one's price საკუთარი ფასის დადება.