თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
baboon
noun
/bəʹbu:n/

(ზოოლოგია) 1) პავიანი;

2) ბაბუინი (პავიანის ერთ-ერთი სახეობა; აგრ. yellow baboon).