თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
oat
noun
/əʊt/

(ბოტანიკა) შვრია (მცენარე) [იხ. აგრ. oats];

oat bran შვრიის ქატო;

oat cakes შვრიის კვერები.