თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
obedient
adjective
/əʹbi:dɪənt/

მორჩილი; დამჯერი; an obedient child დამჯერი / გამგონი ბავშვი; to be obedient to the law ʘ კანონმორჩილია.