თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
obese
adjective
/əʊʹbi:s/

სიმსუქნით დაავადებული, ძალზე მსუქანი.