თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
object II
verb
/əbʹdʒɛkt/

1 ʘ არ მოსწონს, არ უყვარს, სძულს; I object to the building of the new airport ახალი აეროპორტის შენობა არ მომწონს;

2 პროტესტის გამოთქმა (გამოთქვამს), რაიმეს წინააღმდეგ წასვლა; უკმაყოფილების გამოხატვა; If nobody objects თუ წინააღმდეგ არავინაა; he objected that ... იგი აპროტესტებდა, უკმაყოფილებას გამოხატავდა რომ ...