თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
pacification
noun
/͵pæsɪfɪʹkeɪʃn/

1 დამშვიდება, დაწყნარება;

2 ქვეყანაში და ა.შ. მშვიდობიანობის, წესრიგის დამყარება / აღდგენა; მოწინააღმდეგე მხარეების დაშოშმინება.