თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
pacifism
noun
/ʹpæsɪfɪzəm/

პაციფიზმი (მოძრაობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ყოველგვარ საომარ მოქმედებას).