თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Qatar
noun
/ʹkʌtɑ:(r), ʹkæ-/

კატარი (სახელმწიფო სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში).