თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quack II
verb
/kwæk/

ყიყინი (ყიყინებს) ითქმის იხვის შესახებ.