თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quad
/kwɒd/

(სასაუბრო შემოკლებული ფორმა)

1 = quadrangle;

2 = quadruplet.