თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quadrangle
noun
/ʹkwɒdræŋgl/

1 (მათემატიკა) ოთხკუთხედი;

2 შენობებით გარშემორტყმული ოთხკუთხა ეზო (განსაკ. სკოლისა, კოლეჯისა).