თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quadrant
noun
/ʹkwɒdrənt/

1 (მათემატიკა) კვადრანტი (კოორდინატთა სიბრტყის ან წრის / სფეროს ერთი მეოთხედი ნაწილი);

2 (ასტრონომია) კვადრანტი (ციური სხეულის სიმაღლის საზომი ძველებური იარაღი).