თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quadratic
adjective
/kwɒʹdrætɪk/

(მათემატიკა) კვადრატული; a quadratic equation კვადრატული განტოლება.