თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
quadri-
/ʹkwɒdrɪ-/

(აგრ. quadr-, quadru-) რთული სიტყვა-ტერმინების კომპონენტი; ქართულში შეესატყვისება: ოთხ-, კვადრი-, კვადრუ-; quadrilateral ოთხგვერდა; quadrisyllable ოთხმარცვლიანი სიტყვა; quadrillion კვადრილიონი.