თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
quadruplet
noun
/ʹkwɒdrʊplət/

1) ოთხ ტყუპთაგან ერთ-ერთი ტყუპისცალი;

2) (plural ) ოთხი ტყუპი.