თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
race¹ II
verb
/reɪs/

1 1) (აგრ. სპორტი) (against) შეჯიბრება (შეეჯიბრება); შეჯიბრებაში, რბოლაში და ა.შ. მონაწილეობის მიღება;

2) შეჯიბრება (შეაჯიბრებს), რბოლის, დოღის და ა.შ. მოწყობა;

2 სწრაფად მოძრაობა (მოძრაობს); ʘ მიქრის; he raced up the stairs კიბეებზე ავარდა / აიქროლა; the injured man was raced to the hospital დაჭრილი კაცი საავადმყოფოში გააქანეს.