თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
race²
noun
/reɪs/

1 რასა (განსხვავებული ფიზიკური / გარეგნული ნიშნების მქონე ადამიანთა დიდი ჯგუფი); the Mongolian Race მონღოლოიდური რასა; the Caucasian Race ევროპეოიდული რასა; people of mixed race შერეული / სხვადასხვა რასის ხალხი; without distinction as to race რასობრივი კუთვნილების მიუხედავად;

2 ეთნიკური ჯგუფი, ეთნიკურად მონათესავე ხალხი;

3 (ბიოლოგია) რასა (ოდნავ განსხვავებული გენეტიკური ნიშან-თვისებების მქონე პოპულაცია სახეობის ფარგლებში); ქვესახეობა;

4 მოდგმა, გვარი, ჯიში; the human race ადამიანთა მოდგმა, კაცობრიობა; the race of birds ფრინველთა მოდგმა.