თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
racetrack
noun
/ʹreɪstræk/

(ამერიკული)

1 = racecourse;

2 1) ავტოტრეკი; ველოტრეკი;

2) სარბოლი ტრასა / ბილიკი (ავტო- ან ველოტრეკისა).