თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
racial
adjective
/ʹreɪʃl/

რასისა, რასობროვი; racial hatred რასობრივი სიძულვილი; racial discrimination რასობრივი დისკრიმინაცია; racial equality რასობრივი თანასწორობა; a person's racial origin ამა თუ იმ პირის რასობრივი წარმომავლობა.