თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
racialism
noun
/ʹreɪʃəlɪzəm/

1 რასიალიზმი (ადამიანის ბიოლოგიურ რასებად დაყოფის მრწამსი);

2 (იშვ.) = racism.