თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
racialist
adjective
/ʹreɪʃəlɪst/

1 რასიალისტი, რასიალიზმის მომხრე;

2 (იშვ.) = racist.