თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
saccharine
adjective
/ʹsækəri:n/

1) დათაფლული, დაშაქრული, ფარისევლურად ტკბილი; a saccharine smile დათაფლული / ფარისევლური ღიმილი;

2) გულის ამაჩუყებელი; მეტისმეტად რომანტიკული / სენტიმენტალური; a saccharine love story გულის ამაჩუყებელი / მეტისმეტად სენტიმენტალური სიყვარულის ისტორია.