თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
table II
verb
/ʹteɪbl/

1 მაგიდაზე რაიმეს დადება (დადებს);

2 განსახილველად წარმოდგენა (წარმოადგენს), შემოთავაზება (წინადადებისა, კანონპროექტისა – კრებაზე და ა.შ.); they have tabled a motion for debate at the next Party Conference მათ პარტიის მომდევნო კრებაზე განსახილველად წინადადება შემოიტანეს.