თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
udder
noun
/ʹʌdə(r)/

ჯიქანი, ცური (მცოხნელებისა).