თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Uganda
noun
/ju:ʹgændə/

უგანდა (სახელმწიფო აღმოსავლეთ აფრიკაში).