თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
Ugandan I
noun
/ju:ʹgændən/

უგანდელი, უგანდის მკვიდრი ან მცხოვრები; the Ugandans (კრებითი) უგანდელები.