თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
ugly
adjective
/ʹʌglɪ/

1 მახინჯი, უშნო, ულამაზო; an ugly face მახინჯი / უშნო სახე; a very ugly man ძალზე მახინჯი / უშნო მამაკაცი;

2 სახიფათო, მუქარით სავსე, ავის მომასწავებელი; an ugly situation სახიფათო სიტუაცია; an ugly symptom სახიფათო / ავის მომასწავებელი სიმპტომი.