თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacant
adjective
/ʹveɪkənt/

1 1) ცარიელი; დაკავებული რომ არ არის, თავისუფალი; a vacant seat თავისუფალი დასაჯდომი ადგილი;

2) ვაკანტური; დაკავებული რომ არ არის, თავისუფალი; a vacant post ვაკანტური თანამდებობა;

2 ცარიელი, უაზრო, გაფანტული (ითქმის გამოხედვის, სახის გამომეტყველების და ა.შ. შესახებ); a vacant stare გაფანტული მზერა; უაზრო მიშტერება; vacant eyes ცარიელი / გამომეტყველებას მოკლებული თვალები.