თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacantly
adverb
/ʹveɪkəntlɪ/

უაზროდ, გაფანტულად; აზრის / ინტერესის / გამომეტყველების გარეშე; to stare vacantly უაზროდ მიჩერება / ყურება.