თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacate
verb
/vəʹkeɪt, veɪ-/

დატოვება (დატოვებს), განთავისუფლება (ოთახისა, თანამდებობისა და ა.შ.); guests are requested to vacate their rooms by noon on the day of departure სტუმრებს ვთხოვთ გაათავისუფლონ თავიანთი ოთახები გამგზავრების დღეს შუადღისათვის; to vacate the throne ტახტიდან გადადგომა (ითქმის მონარქის შესახებ).