თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacation
noun
/vəʹkeɪʃn, veɪ-/

1) არდადეგები; შესვენება (უნივერსიტეტებში, სასამართლოების სესიებს შორის); Christmas vacation საშობაო არდადეგები;

2) (ამერიკული) შვებულება; the boss is on vacation უფროსი შვებულებაშია; you look tired – you should take a vacation დაღლილი გამოიყურებით – შვებულება უნდა აიღოთ.