თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vaccine
noun
/ʹvæksi:n, ამერ. vækʹ-/

(მედიცინა) ვაქცინა; a measles vaccine წითელას ვაქცინა; there is no vaccine against HIV infection ადამიანის იმუნოდეფიციტის ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა არ არსებობს.