თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacillate
verb
/ʹvæsəleɪt/

მერყეობა (მერყეობს), ყოყმანი; აზრის ხშირად შეცვლა.