თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacillation
noun
/͵væsəʹleɪʃn/

მერყეობა, ყოყმანი; აზრის ხშირი (შე)ცვლა.