თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacuity
noun
/vəʹkju:ətɪ/

(წიგნური) სიცარიელე, უაზრობა (გონებისა, გამოხედვისა); სერიოზული აზრის / განზრახვის უქონლობა.