თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacuously
adverb
/ʹvækjʊəslɪ/

(წიგნური)

1 სულელურად; უჭკუოდ, არაგონივრულად;

2 უაზროდ, გამომეტყველების გარეშე; to gaze vacuously უაზროდ / ცარიელი თვალებით ცქერა.