თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacuousness
noun
/ʹvækjʊəsnəs/

(წიგნური)

1 თავცარიელობა, სულელობა; უჭკუობა, არაგონიერება;

2 სიცარიელე, უაზრობა, გამომეტყველების უქონლობა (გამოხედვისა, სახისა).