თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacuum I
noun
/ʹvækjʊəm/

1 1) ვაკუუმი, აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე; უჰაერო სივრცე;

2) (ფიზიკა, ტექნიკური) ვაკუუმი, გაუხშოება; ვაკუუმის ხარისხი; low vacuum დაბალი ვაკუუმი (სუსტი გაუხშოების ვაკუუმი); high vacuum მაღალი ვაკუუმი (ძლიერი გაუხშოების ვაკუუმი);

2 1) მტვერსასრუტით გაწმენდა;

2) (სასაუბრო) მტვერსასრუტი;

a vacuum bag ა) მტვრის ტომარა (მტვერსასრუტისა); ბ) ვაკუუმის პარკი (საკვების შესაფუთი).