თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vacuum packing
noun
/͵vækjʊəmʹpækɪŋ/

ვაკუუმური შეფუთვა (შეფუთვა საფუთავი ტარიდან / პაკეტიდან ჰაერის ამოტუმბვით; უპირატ. გამოიყენება საკვები პროდუქტებისათვის).