თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
vulnerable
adjective
/ʹvʌlnərəbl/

1 დაუცველი, მოწყვლადი (ფიზიკურად ან ემოციურად); ადვილად დასაშავებელი ან მოსაკლავი (ითქმის ადამიანების შესახებ); she looked very vulnerable standing there on her own როცა იქ მარტოდმარტო იდგა, იგი ძალზე დაუცველი ჩანდა; we are extremely vulnerable in this position ამ პოზიციაზე ძალზე დაუცველები ვართ, ჩვენი მოკვლა ძალიან ადვილია;

2 დაუცველი, მოწყვლადი, ადვილად დასაზიანებელი ან გასანადგურებელი (ითქმის უსულო საგნების შესახებ); this vehicle is vulnerable to small-arms fire ეს ავტომანქანა ცეცხლსასროლი იარაღიდან წარმოებულმა ცეცხლმა ადვილად შეიძლება დააზიანოს.