თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wad
noun
/wɒd/

1 დასტა, შეკვრა (ქაღალდისა, ფულისა და სხვა; განსაკ. მოკეცილი ან დახვეული); a wad of dollar bills დოლარიანი ბანკნოტების დასტა; he pulled a thick wad of £10 notes out of his pocket მან ჯიბიდან 10-გირვანქიანი ბანკნოტების სქელი დასტა ამოიღო;

2 ბურთულა, გუნდა, ბურთულასავით დახვეული მასა (ბამბისა, ქაღალდისა და სხვა); ტამპონი; the nurse used a wad of cotton wool to stop the bleeding ექთანმა სისხლდენის შესაჩერებლად ბამბის ტამპონი გამოიყენა.