თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
waddle
verb
/ʹwɒdl/

ბაჯბაჯი (ბაჯბაჯებს), ბაჯბაჯით სიარული; three geese waddled across the road სამმა ბატმა ბაჯბაჯით გადაკვეთა გზა.