თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wade
verb
/weɪd/

გაჭირვებით სვლა (მიდის) / გზის გაკვლევა (წყალში, ტალახში და ა.შ.); მდინარის და ა.შ. ფეხდაფეხ / ფონით გადაკვეთა; sometimes they had to wade waist-deep through mud დროდადრო წელამდე ტალახში უხდებოდათ სიარული;

to wade through გაჭირვებით რაიმეს კეთება (აკეთებს), გაჭირვებით ან უხალისოდ თავის გართმევა (დამღლელი ან უსიამოვნო სამუშაოსთვის და ა.შ.); each day he wades through lengthy court reports იგი ყოველდღე გრძელ სასამართლო ანგარიშებს კითხულობს.