თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wafer
noun
/ʹweɪfə(r)/

1 (კულინარია) ერთგვარი ვაფლი;

2 (ელექტროტექნიკა) ფუძეშრე (ინტეგრალური სქემებისა და ა.შ.).