თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
waft
verb
/wɒft/

რაიმეს მოტანა (მოაქვს), წაღება, ტარება (ქარის, ნიავის, დინების მიერ ); the scent of the flowers wafted along by the breeze ნიავის მიერ მონაბერი ყვავილების სურნელი; each breeze would waft pollen round the house ნიავის ყოველ წამობერვას ყვავილების მტვერი მთელს სახლში გაჰქონდ-გამოჰქონდა.